Maskintjänster

Maskinlösningar

Broby Mark & Maskin erbjuder maskinlösningar till entreprenörer för järnvägs- och markarbeten. Vi har spårgående maskiner för både normal och smalspår, där vissa maskiner också är specialbyggda för att klara av många av våra olika uppdrag t.ex. att utföra arbeten på den smalspåriga Roslagsbanan. Broby Spår, ett företag i EA-gruppen, är ett av företagen som vi utfört maskintjänster åt i många år.

Till varje maskin finns en förare som är både erfaren och kunnig.

Vi kan erbjuda:

  • Korgmaskiner
  • Lastmaskiner
  • Grävmaskiner hjulburna
  • Spårgående borrigg
  • Spårgående korg- och grävmaskiner
  • Minigrävare

Vinterväghållning

Våra maskiner utför också vinterväghållningsuppdrag som plogning, saltning och sandning. Vi åtar oss också bortforsling av snö.